Kulning

KULNINGSKURS i DALA–FLODA

Vårkurs på Dala-Floda värdshus 26-27 maj 2018 är fulltecknad.

Höstkursen 22-23 september är också fulltecknad (du kan fortfarande anmäla intresse för reservplats). Välkommen med din anmälan.

KULNINGSKURS i VASSBO

I samarbete med Dalarnas museum och Vassbo vandrarhem (mellan Falun och Borlänge) håller jag ytterligare en höstkurs 6-7 oktober 2018. Välkommen med din anmälan.

 

Rösten från kursdeltagare..

Vad tar du med dig från kursen?  Glädje – Befrielse – Inre & yttre balans – Bättre mag- och ryggmuskler – Jag vågar tro på rösten – Experimentlusta – Värme – Lugn – Ansträngningslöshet – Bekvämt – Improvisationslust – Styrka, utan att ta i – Kroppskännedom – Balans…

Vill du ordna en kurs med din kör, dina vänner, där du bor? Hör gärna av dig.

UPPLEVELSE

Fånga uppmärksamheten och bjud på något speciellt! Kulning når långt och berör – ute eller inne – vid invigning, konferens, prisutdelning eller fest.

FAKTA

Locka, hoja, kuja, köla, lollra, kauka, köka… De lokala benämningarna är många. Ett vokalt arbetsredskap som används vid fäbodar för att kommunicera med både djur och människor. Ropet kan höras flera kilometer. Det finns rop som har en särskild betydelse, men det mesta improviseras i stunden. Praktiskt, kraftfullt och vackert! Lyssna här

Foto Hasse Eriksson