Logonom

Jag arbetar med tal- och sångröst, retorik, presentationsteknik, kroppsspråk, framträdande, improvisation, berättande och bemötande. Olika yrken, uppdrag och situationer ställer skiftande krav och sammanfattningsvis kan man säga att  jag och mina kunder skapar kommunikativ kompetens.

Bland mina kunder finns lärare, chefer, företagare, radio- och TVpratare, föreläsare, telefonrådgivare, receptionister, präster, säljare m fl

Logonomutbildningen är en påbyggnadsutbildning och vi har alla olika inriktningar beroende på tidigare utbildningar och erfarenheter. Mina erfarenheter är som pedagog, chef, sångerska och regissör. Logonomutbildningen gav mig insikter och verktyg som påminde mig om att det aldrig är för sent att utvecklas.

Vad är då skillnaden mellan logonom och logoped? Ett kort svar är att logonomen arbetar med röstens friskvård, röstens och talets estetiska uttryck och kommunikation medan logopeden ställer diagnoser och behandlar röst-, tal- och språkstörningar. Våra yrken kompletterar varandra.

Jag är ansluten till Svenska Logonomförbundet och medlem (sedan 2014 även ordförande) i Röstforum.

Läs gärna min artikel:
Vad gör en logonom? (pdf)

Logonom1
Logonom2
Logonom3
Logonom4