Konsert- & Teaterregi

Regissören kan beskrivas som en expeditionsledare som ser, stimulerar och samordnar andras kreativitet. Att formulera en riktning, att ha en helhetssyn utifrån form- och publikperspektiv, att sätta ramar som ger frihet och att få aktörerna att våga flytta sina gränser.

Samspel, lyhördhet, lekfullhet, helhetssyn, dynamik, trygghet, respekt och tydlighet är viktiga delar i mitt sätt att arbeta.