TAL & TALRÖST

”Kommunikation är inte tankeutbyte utan ett förhoppningsfullt försök” M. Feldenkrais

I dina dagliga samtal, både privat och på jobbet, använder du ord för att övertyga, motivera, inspirera, förklara, tacka ja och tacka nej. Du är så tydlig du bara kan och ändå når du inte alltid ända fram. Den du pratar med äger ett filter med sina egna tankar, känslor och erfarenheter. Det filtret färgar och kan till och med omforma ditt budskap på vägen. Det är då du får göra ett försök till – på ett annat sätt.

Din röst äger oändliga nyanser och skiftningar och med kunskap och medvetenhet om alternativen har du mycket större chans att nå fram på det sätt du önskar. Du kan också utveckla ditt tal med en tydlig artikulation, effektfulla pauser och en rik dynamik.

TAL & UTTAL

”Jag vet vad det är. Jag har det ibland. Men, jag säger det inte…” läkare från Kongo inför ordet jour

Talet är ett nödvändigt verktyg inom skola, arbete, vardag och fritid och att träna uttal är nödvändigt för att bli förstådd och för att förstå andra.

Svenskans rytm, betoningar och språkljud kan vara knepiga att hitta och vokalljuden är ovanligt många.

Med hjälp av samtal, texter, sånger och bilder utvecklar i tal och uttal.

SÅNG & SÅNGRÖST

”Jag har alltid längtat efter att sjunga, men inte vågat…” sångelev

Vare sig du är en van sångare eller längtar efter att sjunga, så utgår vi från nuläget. Att sjunga är en härlig känsla och du kan använda din röst på olika sätt beroende på genre, låtval och känsla.

Du kanske vill träna inför en ansökning eller konsert. Du kanske har sjungit så du blivit hes och vill hitta ett skonsammare sätt, utan att tappa din energi och ditt uttryck. Du kanske vill börja i en kör, men inte vet var du har din röst. Du kanske behöver visa för dig själv att din sångröst duger och har rätt att höras.

Rösträtt innebär även sångrätt.