Presentationsteknik & Retorik

DU ÄR
ledare, chef, föreläsare, guide, lärare, utbildare, coach, reporter, programledare, präst, förhandlare, inspiratör, tränare…

Du får praktiska verktyg som gör dig tydlig, trygg, trovärdig och som gör att du enkelt och med elegans presenterar ditt budskap proffsigt och inspirerande. Du lär dig att bemästra nervositet och få kropp, röst och tal att samspela på ett naturligt sätt. Då skapar du en god stämning och använder dig själv, rum, scen och teknik med finess. Samtidigt är du öppen och lyhörd för situation och den du möter.

NI ÄR
ett företag, bolag, team eller arbetslag, en organisation, myndighet, projektgrupp, styrelse, ledningsgrupp, förening, skola, ensemble eller arbetsplats. Ni finns inom privat, officiell eller ideell verksamhet.

Ni vill stärka interna och externa relationer. Ni vill uppmuntra och skapa förutsättningar för dialog och reflektion som leder framåt. Ni vill utveckla formerna för ett gemensamt lärande. Forskning visar att språket – ord och attityd – betyder mycket för trivsel och produktivitet. Jag hjälper er att medvetandegöra den språkliga umgängestonen och stärka lärandet.

Ni vill formulera företagets eller föreningens berättelse. Sanna berättelser som alltid finns där som en del av verksamhetens hjärna och hjärta. De kan användas i varumärkesbyggande, intern och extern information, marknadsföring, ledarskap och rekrytering. Jag hjälper er att inventera, forma och förpacka.

DIALOG & LÄRANDE
Vi träffas och jag får veta mer om er verksamhet och kontexten ni verkar i, planer, styrkor och utvecklingsbehov. Ett samarbete med mig innebär att vi planerar, genomför och följer upp utbildningen i ett konstruktivt och öppet samspel.

Utbildningen kan ha olika former. Till exempel kartläggning av mönster och behov, handledning och återkoppling – individuellt eller i grupp, workshop, föreläsning, uppföljning. Omfattning och hur former kombineras bestäms gemensamt utifrån behov, resultat och vad som händer på vägen. Nyfiken?

Utbildningar

Mina tankar om lärande:

Jag lär mig om det behövs, om det är kul, om det förenklar vardagen, om jag har tid att träna. Jag lär i dialog och reflektion med andra.

Språket är en aktiv medspelare i lärandet. Vi lär oss och presterar bättre om samtalstonen är uppskattande och förväntningarna positiva.

Lärandet lyfts då teori och praktik växelverkar.