En utbildning tar form…

Tillsammans gör vi behov och önskemål tydliga.  Sen bestämmer vi fokus, vilken form och omfattning som är lämplig och hur vi ska motivera, aktivera och interagera med deltagarna innan, under och efter utbildningen. Varje utbildning och samarbete är förstås specialdesignat.

Om du önskar enskilda lektioner eller handledning så gör vi även då en plan tillsammans, utifrån dina behov och önskemål.

Alla utbildningar ser olika ut. Här några exempel på innehåll. Allt går att mixa ihop till en ”specialare”.

Utbildningar