Presentation Retorik Storytelling

PRESENTATIONSKONST

I stället för presentationsteknik brukar jag kalla det för presentationskonst. För det är en konst! Det vet du som försökt. Då man utvecklar presentationskonsten i företaget, i organisationen, arbetsgruppen, styrelsen eller föreningen blir möten och samtal mer intressanta, budskap mer tillgängliga och resultat lättare att nå.

Viljan att möta kunden på bästa sätt motiverar och lockar företag och medarbetare att utveckla presentations- och berättarkonst och lyskraft i uttrycken. Retoriska knep och ett aktivt samspel med lyssnaren är viktiga ingredienser.

DU SOM PRESENTATÖR
Öppen kurs Presentera & Inspirera 2019

Du är tydlig, trovärdig och inspirerande. Ditt engagemang smittar och du får kunder och medarbetare motiverade.

Du har tillgång till bra material och tydliga bilder. Du får presentationen att lysa, förstås och bli minnesvärd.

Du hanterar och omvandlar pirr och adrenalinpåslag till energi och utstrålning. Du hittar ditt eget lugn och skapar en god stämning.

Du har ett öppet och tillgängligt kroppsspråk, är spelbar och kommunicerbar. Rösten bär och är behaglig att lyssna till. Dina ord har lyskraft.

Foto: Lars Pehrson

VARFÖR?

Ni vill utveckla och förbättra bemötandet, servicen och kundmötet.

Ni vill stärka interna och externa relationer och utveckla lärandet.

Ni vill medvetandegöra den språkliga tonen och stimulera lyssnandet.

Ni vill formulera er berättelse (storytelling) för att stärka varumärket.

Ni vill att kunden ska bli intresserad och förstå nyttan av er kompetens, tjänst eller produkt.

HUR?

En utbildning planeras, genomförs och följs upp i ett konstruktivt och nära samarbete för att hitta form, omfattning och innehåll som möter behov och önskemål. En blandning av teori, reflektion och praktiska övningar brukar ge bästa effekt och ibland är det smart att jobba med både med grupper och enskilda medarbetare.

Effektivare blir det att starta med en inventering, ett digitalt formulär, för att kartlägga deltagarnas tankar, behov och önskemål. Hanteras och sammanställs av mig som utbildare.

NÄR?

Vi bokar ett möte och diskuterar vidare.

Jag finns i Dalarna och har de flesta uppdragen i Mellansverige, men gör också uppdrag över resten av landet. Bor du en bit bort kan vi spara tid och miljö med första mötet via Skype.

TANKAR OM LÄRANDE

Vi lär oss då vi är motiverade, har kul, märker att det förenklar vardagen och har tid att träna.

Språket har betydelse i lärandet. Vi vågar pröva och presterar bättre om samtalstonen och förväntningarna är positiva.

Lärandet blir effektivt då teori, reflektion och handfast praktik växelverkar.

Vi lär oss bäst i dialog och reflektion med varandra.