PRESENTATIONSKONST

I stället för presentationsteknik väljer jag begreppet presentationskonst. En konst du kan lära dig, för att få möten och samtal mer intressanta, budskap tydliga och tillgängliga och resultat lättare att nå.

SOM PRESENTATÖR..

  • är du tydlig, trovärdig och inspirerande. Ditt engagemang smittar och lyssnaren blir engagerad och motiverad.
  • har du tillgång till bra material och tydliga bilder. Lyssnaren förstår och presentationen bli minnesvärd.
  • omvandlar du pirret i magen till energi och utstrålning. Du känner dig lugn och skapar en god stämning.
  • har du ett öppet och tillgängligt kroppsspråk. Du är spelbar och kommunicerbar.
  • har du en röst hörs, håller och är behaglig att lyssna till. Dina ord har lyskraft.

Foto: Lars Pehrson

SOM KUND..

  • vill ni utveckla och förbättra bemötandet, servicen och kundmötet.
  • vill ni stärka relationer och utveckla lärandet.
  • vill ni medvetandegöra den språkliga tonen och stimulera samtalet.
  • vill ni förmedla er berättelse (storytelling) för att stärka varumärket.
  • vill ni att andra ska förstå nyttan av er kompetens, tjänst eller produkt.

HUR?

Samarbetet planeras och genomförs i ett konstruktivt och nära samarbete där vi hittar den form, omfattning och innehåll som möter behoven på bästa sätt. Det kan vara effektivt att starta med en inventering för att kartlägga tankar, behov och önskemål.

NÄR?

Vi bokar ett möte och diskuterar vidare, digitalt eller fysiskt.

TANKAR OM LÄRANDE

Vi lär oss då vi är motiverade, har kul, märker att det förenklar vardagen och har tid att träna.

Språket har betydelse i lärandet. Vi vågar pröva och presterar bättre om samtalstonen och förväntningarna är positiva.

Lärandet blir effektivt då teori, reflektion och handfast praktik växelverkar.

Vi lär oss bäst i dialog och reflektion med varandra.