Samarbeten

BACKGROUND – bli en mästare på presentation

Background är en presentationsbyrå som jag gärna samarbetar med. De producerar presentationer och utbildar utifrån sina fyra hörnstenar struktur, innehåll, design och överlämning. Jag bidrar med kunskap kring överlämningen.

Presentationsteknik och retorik  Du får kunskaper och verktyg som gör dig till en trygg, professionell och inspirerande presentatör. Lär dig hur kropp, röst och tal samspelar och hur du använder dessa till din fördel. Utbildningen innehåller mängder av konkreta tips om hur du skapar en god stämning och använder dig själv, rum, scen och teknik för att skapa bäst interaktion med åhörarna.

 

 

 

LÄRARFORTBILDNING – för lärare och skolledare

Lärarfortbildning känns lite hemma. Jag har varit extern konsult sedan 2005. Mina uppdrag har växlat genom åren och handlat om lärarrösten ur ergonomiskt och pedagogiskt perspektiv, ledarskap, retorik och berättarteknik. Olika konkreta verktyg som påverkar kommunikationen och lärandet i klassrummet,  personalrummet och i samtalet med föräldrar.

Ibland stöttar jag också Lärarfortbildnings egna konsulter och hösten 2017 var jag moderator på Förskoleklassens rikskonferens. Lärorikt och roligt!

Mer om Lärarfortbildning

FÖRETAGARNA – utbildning för lokala styrelser

Med styrelsen för Företagarna Malung–Lima–Sälen som försökspersoner har jag i samarbete med regionkontoret i Dalarna format en styrelseutbildning – ZOOM. Den kommer att erbjudas Företagarnas styrelser i Dalarna och syftar till att:

– göra styrelsearbetet kreativt, roligt och effektivt
– synliggöra idéer, strukturer, kompetenser, motstånd och möjligheter
– stärka dialogen
– utveckla samspelet internt och externt

Mer information hösten 2018.

Mer om Företagarna

ZOOM kan även stärka styrelsearbetet i andra föreningar och bolag.