Samarbeten

BACKGROUND – bli en mästare på presentation

Jag har ett kul och givande samarbete med presentationsbyrån Background. De producerar presentationer och PowerPoint och utbildar utifrån sina fyra hörnstenar struktur, innehåll, design och överlämning. Jag ger kunskap kring överlämningen och hur du med kropp, röst och ordval ger presentationen, dig och budskapet lyskraft.

Presentationsteknik och retorik  Du får kunskaper och verktyg som gör dig till en trygg, professionell och inspirerande presentatör. Utbildningen innehåller mängder av konkreta tips om hur du skapar en god stämning och använder dig själv, rum, scen och teknik för att nå fram och skapa bästa interaktion med åhörarna.

 

 

LÄRARFORTBILDNING – för lärare och skolledare

Hos Lärarfortbildning har jag varit extern konsult sedan 2005. Mina uppdrag har haft fokus på ledarskap, retorik och berättarteknik, men främst på läraren själv och lärarrösten som pedagogiskt verktyg. Våra uttryck gör intryck och med kroppsspråk och röst påverkar vi  lärandet i klassrummet, samtalet i personalrummet och dialogen med föräldrar.

Ibland coachar jag Lärarfortbildnings egna konsulter och hösten 2017 var jag moderator på Förskoleklassens rikskonferens. Lärorikt och roligt!

Mer om Lärarfortbildning

FÖRETAGARNA – utbildning för lokala styrelser

Tillsammans med styrelsen för Företagarna Malung–Lima–Sälen har jag utformat en styrelseutbildning som fått rubriken ZOOM. I samarbete med regionkontoret i Dalarna kommer den att erbjudas Företagarnas styrelser i Dalarna. Syftet är att:

– göra styrelsearbetet kreativt, roligt & effektivt

– synliggöra idéer, strukturer, kompetenser, motstånd & möjligheter

– stärka dialogen

– utveckla samspelet internt & externt

Mer om Företagarna

Styrelseutbildningen ZOOM kan naturligtvis stärka styrelsearbetet även i andra föreningar och bolag. Låt oss zooma in och ut för att få en klar helhetsbild.