Samarbeten

Lärarfortbildning

Vad händer i klassrummet?

Ny och viktig utbildning. Ge eleverna en tydlig, trygg och engagerande lärmiljö. Öka medvetenheten om nyanser i kroppsspråk, röst och tal för att förstå, tolka och möta eleverna. Få konkreta verktyg som har direkt påverkan på kommunikationen och lärandet i klassrummet. Ett klick på rubriken och du kan läsa mer.

Mer från Lärarfortbildning

Background

Presentationsteknik  Presentera professionellt och inspirerande!Bli en trygg, professionell och inspirerande presentatör. Du får insikt om hur kropp, röst och tal samspelar och hur du använder kroppsspråk och röst tydligt, ledigt och effektivt. Du får konkreta tips på hur du använder dig själv, rum, scen och teknik för att skapa en god stämning och få bästa interaktion med lyssnarna.

Skapa säljande presentationer  Förtydliga och förstärka. Lär dig skapa säljande presentationer i Powerpoint. Lär dig tänka som en designer och skapa en intressant struktur utifrån det du vill berätta. Innehåll och layout påverkar intrycket och kan ge ett riktigt bra talarstöd. Du får möjlighet att använda din nyvunna kunskaper direkt i din presentation under kursledarens sakkunniga handledning.

Mer från Background

Företagarna

Företagaren – Trygg, tydlig och trovärdig Under hösten 2016 utarbetar jag en styrelseutbildning tillsammans med styrelsen för Företagarna Malung–Lima–Sälen. Utbildningen ska stödja samarbetet och dialogen inom styrelsen, utveckla kommunikationen med medlemmar och ge verktyg för att fördjupa samarbetet med externa kontakter.

Planen är att presentera ett utbildningskoncept i slutet av 2016, som fler styrelser kan nappa på under 2017.