PEDAGOG

Att vara pedagog är det roligaste som finns, vare sig det handlar om att möta barn, ungdomar eller vuxna. Det är ett privilegium att få vara med när pannor skrynklas, när skrynklet rätas ut och nya livsverktyg visar sig. Som pedagog vill jag vara en möjliggörare. Det är ett ord som följt mig ända sedan 1979, då jag klev ut från högskolan med ett pedagogintyg. Oj, vad alla elever lärt mig mycket sen dess.

LEDARE

Som pedagog är man också ledare och jag har alltid varit nyfiken på ledarskapet. Det har fått mig att prova jobb och uppdrag som kursledare, kulturskolerektor, bitr. barn- och utbildningschef och ordförande i föreningar och nätverk. Sedan 2007 är jag företagare och min egen ledare, vilket ställer särskilda krav på ledarskap. Med hjälp av mentorer och företagarkollegor lär jag mig att leda mig själv – vilket inte är enkelt. Jag behöver tuggmotstånd och utvecklas bäst tillsammans med andra och ingår gärna i nätverk och samarbeten.