Kulning

KULNINGSKURS DALA–FLODA
Höstkurs 22-23 september är fulltecknad, men du kan anmäla intresse för reservplats eller kommande kurser. Anmäl intresse.

KULNINGSKURS VASSBO
Höstkurs 6-7 oktober i samarbete med Dalarnas museum och Vassbo vandrarhem (mellan Falun och Borlänge). Kursanmälan.

 

Röster från kursdeltagare..
Vad tar du med dig från kursen?  Glädje – Befrielse – Inre & yttre balans – Bättre mag- och ryggmuskler – Jag vågar tro på rösten – Experimentlusta – Värme – Lugn – Ansträngningslöshet – Bekvämt – Improvisationslust – Styrka, utan att ta i – Kroppskännedom – Balans…

 

Ordna kurs hos dig
Vill du ordna en kurs med din kör, dina vänner, där du bor? Kontakta mig.

Upplevelse
Fånga uppmärksamheten och bjud på något speciellt! Kulning når långt och berör – ute eller inne – vid invigning, konferens, prisutdelning eller fest.

Fakta
Locka, hoja, kuja, köla, lollra, kauka, köka… De lokala benämningarna är många. Ett vokalt arbetsredskap som används vid fäbodar för att kommunicera med både djur och människor. Ropet kan höras flera kilometer. Det finns rop som har en särskild betydelse, men det mesta improviseras i stunden. Praktiskt, kraftfullt och vackert! Lyssna

Film
Se Dalarnas Museums nya film om fäbodarnas musik – KVINNORS RÖSTER. https://vimeo.com/216492622

Inbjudan kulning 181006